Szkolna strona internetowa z lat
2009 - 2014

Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach jest realizatorem Projektu „Profesjonalni zawodowcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

http://www.zs1bratoszewice.pl/p_a_zawodowcy.html

 

 

 

Instrukcja logowania do dziennika elektronicznego

 

Link do dziennika elektronicznego:

https://uonetplus-dziennik.vulcan.net.pl/powiatzgierski/

 

Poniższy film prezentuje sposób pierwszego logowania do dziennika elektronicznego

 
Zapytanie ofertowe

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału zgodnie z Polską Normą PN-82/G 97001-3 w ilości szacunkowej 200 ton miału, polegająca na sukcesywnych dostawach (dokładne ilości określa każdorazowo Zamawiający), do składu zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego.

 

SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

 

 

 

 

Wznowienie zajęć KKZ R.03 i R.03 (po przerwie wakacyjnej)

 

Informujemy, że pierwsze zajęcia po wakacyjnej przerwie kursu R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej rozpoczną się 23-24 września 2017 r. Szczegółowy plan zajęć zostanie zamieszczony na stronie szkoły w zakładce kursy zawodowe.

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

Nowa edycja KKZ R.03 i R.04

 

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że w związku zbyt mała ilością zgłoszonych osób nie rozpocznie się we wrześniu 2017 r. nowa edycja kursu:

R.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej


Nabór zostanie wznowiony w miesiącach czerwiec -sierpień 2018 r.  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

 

 

 

Informacja

 

         Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach informuje o zmianie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych od 1 stycznia 2017.

Regulamin dostępny jest w sekretariacie Szkoły.
Na szkolnej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty” znajdują się druki Wniosków o przyznanie świadczeń z ZFŚS.


Magdalena Mackiewicz
Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

Zespół Szkół Nr 1 z lotu ptaka

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!!!!

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowym rozkładem pociągiem ŁKA

 

TRASA ŁOWICZ - ŁÓDŹ

TRASA ŁÓDŹ - ŁOWICZ