Szkolna strona internetowa z lat
2009 - 2014

Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach jest realizatorem Projektu „Profesjonalni zawodowcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

http://www.zs1bratoszewice.pl/p_a_zawodowcy.html

 

LIGA MŁODYCH LOGISTYKÓW

 

12 grudnia 2017 r. uczniowie klas logistycznych : A. Graczyk, Z. Wachowicz, Sz. Stępniak oraz D. Palmowski, A. Marcinek, D. Bartczak wezmą udział w eliminacjach do VII edycji konkursu "Liga Młodych Logistyków" organizowanego przez Naukowe Koło Logistyki "Dialog".


Tematyka konkursu obejmuje zakres materiału obowiązujący w technikum oraz ogólną wiedzę z branży Transport Spedycja Logistyka.

Życzymy powodzenia!

M. Pawlak - Kalinowska
K. Rosiak - Misztal

 

 

 

Konkurs „Szkolny Master Szef"

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM WSZYSTKICH UCZNIÓW KLAS GASTRONOMICZNYCH DO UDZIAŁU W V EDYCJI SZKOLNEGO KONKURSU

 

Regulamin konkursu „Szkolny Master Szef” dla uczniów klas gastronomicznych Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach

 

 

 

Zapytania ofertowe

 

Zamawiający :  Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach
Przedmiot zamówienia: Doposażenie warsztatów szkolnych dla zawodu Technik rolnik
Warunki zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wyposażenia warsztatów szkolnych w środki dydaktyczne

SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

 

 

Zamawiający :  Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach
Przedmiot zamówienia: Kurs obsługi wózków jezdniowych dla 8 uczestników Projektu „Profesjonalni zawodowcy” w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Warunki zamówienia:
Cel zamówienia
Przeprowadzenie kursu obsługi wózków jezdniowych,  dla  8 (3K/5M)  uczestników projektu, zakończonego wydaniem zaświadczeń potwierdzających uzyskanie uprawnień stanowiskowych do obsługi wózków jezdniowych,  w tym co najmniej 5 osób uzyska certyfikat UDT.  

 

SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

 

 

Ofertę proszę złożyć w terminie do 15.12.2017 r. w Biurze Projektu, Zespole Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice lub przesłać e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

 

 

 

 

 

AKCJA GÓRA GROSZA

 

W Naszej szkole po raz kolejny rusza akcja charytatywna Góra Grosza organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom.


Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.


Akcja Góra Grosza trwać w Naszej szkole będzie od 15 listopada do 15 grudnia bieżącego roku. ,,Grosze” zbierać będzie Samorząd Uczniowski. Pieniądze można też przynosić do p. pedagog, koordynatora akcji.

Wierzymy, że i Ty przyłączysz się do akcji !

A. Wójcik

 

 

Podobny obraz

 

 

 

Regulaminy konkursów

 

Regulamin konkursu "Ratujmy naturę"

 

 

 

 

Maturzysto, Rodzicu Maturzysty!

 

Informacje na stronie CKE o egzaminie maturalnym w "nowej" formule":

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

 

Informacje na stronie CKE o egzaminie maturalnym w "starej" formule":

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/komunikaty-i-informacje/


 

 

 

 

Instrukcja logowania do dziennika elektronicznego

 

Link do dziennika elektronicznego:

https://uonetplus-dziennik.vulcan.net.pl/powiatzgierski/

 

Poniższy film prezentuje sposób pierwszego logowania do dziennika elektronicznego

 
 

 

 

Informacja

 

         Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach informuje o zmianie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych od 1 stycznia 2017.

Regulamin dostępny jest w sekretariacie Szkoły.
Na szkolnej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty” znajdują się druki Wniosków o przyznanie świadczeń z ZFŚS.


Magdalena Mackiewicz
Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

Zespół Szkół Nr 1 z lotu ptaka

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!!!!

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowym rozkładem pociągiem ŁKA

 

TRASA ŁOWICZ - ŁÓDŹ

TRASA ŁÓDŹ - ŁOWICZ