Szkolna strona internetowa z lat
2009 - 2014

Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach jest realizatorem Projektu „Profesjonalni zawodowcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

http://www.zs1bratoszewice.pl/p_a_zawodowcy.html

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Usługa transportowa – dowóz młodzieży Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach

 

SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA

 

 

 

 

Wykaz podręczników

 

Wykaz podręczników z przedmiotów ogólnokształcących dla Technikum i Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2017/2018.

 

Przedmioty ogólnokształcące - Technikum -2017/2018

 

Przedmioty ogólnokształcące - Liceum - 2017/2018

 

Przedmioty zawodowe - 2017/2018

 

 

 

 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KURSU, KTÓRZY UKOŃCZYLI KKZ

 

Osoby, które ukończyły KKZ i

  • nie złożyły deklaracji na egzamin zawodowy w sesji letniej 2017
  • nie przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (lub jakieś części pisemnej/ praktycznej)
  • ponownie przystępują do egzaminu zawodowego

 

mogą złożyć deklaracje na kolejne sesje wraz z  zaświadczeniem o ukończeniu kursu zawodowego, ale  nie później niż 4 miesiące przed ogłoszonym terminem egzaminu (sesje egzaminacyjne są w okresie styczeń-luty i maj-czerwiec). Szczegółowe terminy egzaminów ogłaszane są przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 


Osoby, które ukończyły KKZ  w naszej szkole powinny złożyć deklarację i zaświadczenie o ukończeniu kursu dyrektorowi OKE w Łodzi, ale proszę dopytać się w OKE właściwej dla Państwa miejsca zamieszkania być może będziecie Państwo mogli tam złożyć deklaracje i tam zdawać egzamin zawodowy.

 

Elżbieta Czesny

 

 

 

 

Informacja

 

         Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach informuje o zmianie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych od 1 stycznia 2017.

Regulamin dostępny jest w sekretariacie Szkoły.
Na szkolnej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty” znajdują się druki Wniosków o przyznanie świadczeń z ZFŚS.


Magdalena Mackiewicz
Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

Zespół Szkół Nr 1 z lotu ptaka

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!!!!

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowym rozkładem pociągiem ŁKA

 

TRASA ŁOWICZ - ŁÓDŹ

TRASA ŁÓDŹ - ŁOWICZ