Szkolna strona internetowa z lat
2009 - 2014

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach jest realizatorem Projektu „Profesjonalni zawodowcy” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2014-2020

 

http://www.zs1bratoszewice.pl/p_a_zawodowcy.html

 

 

Zapraszamy na Dzień Zdrowia!!!

 

W dniu 30 maja 2017 roku odbędzie się w naszej szkole Dzień Zdrowia. Każda klasa przygotuje stoisko o tematyce związanej z chorobami cywilizacyjnymi lub uzależnieniem.
Na stoiskach tych będą plakaty, poświęcone profilaktyce, zdrowe przekąski oraz inne atrakcje dla naszych uczniów oraz odwiedzających nas tego dnia gimnazjalistów. Ci ostatni będą mieli kluczową rolę, ponieważ podczas głosowania, zadecydują, które ze stoisk jest najciekawsze.


Ponadto w szkolnej kawiarence będzie miała również stoisko pielęgniarka szkolna, która będzie mierzyć ciśnienie krwi oraz wykonywać pomiar cukru glukomentrem, ważyć i mierzyć wzrost w celu obliczenia wskaźnika masy ciała; na przygotowanych specjalnych fantomach piersi będzie można nauczyć się, jak we właściwy sposób wykonywać samobadanie związane z profilaktyką raka piersi.


Na stoisku przygotowanym przez Sanepid będzie można zmierzyć zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Badanie to ma na celu uświadomienie o szkodliwości czynnego i biernego palenia tytoniu, ponieważ w układzie oddechowym człowieka tlenek węgla blokuje dopływ tlenu do organizmu poprzez uniemożliwienie prawidłowego rozprowadzenia tlenu we krwi. Powoduje to uszkodzenia mózgu i innych narządów, co w następstwie stwarza poważne zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka.


Na sali gimnastycznej odbędzie się krótki pokaz fitness przeprowadzony przez trenera z klubu Fit Up w Strykowie. Odbędą się również pokazy przygotowane przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Zgierzu, we współpracy z nauczycielami naszej szkoły,  polegające na przejściu toru przeszkód w alko- i narkogoglach.


W czytelni szkolnej przygotowane zostaną wystawy poświęcone problematyce uzależnienia od nikotyny oraz narkotyków. Ponadto będzie bufet ze zdrowymi przekąskami.
Naszymi gośćmi podczas Dnia Zdrowia, oprócz gimnazjalistów z Bratoszewic i Strykowa, będą również przedstawiciele Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Agencji Rynku Rolnego. Patronat nad wydarzeniem objęła Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna oraz  Urząd Miejski w Strykowie.

Serdecznie zapraszamy!
Anna Wójcik

 

 

 

Uwaga

 

Uległy zmianie tematy do przygotowania na dzień 30.05. 2017 roku. Każda klasa w ramach konkursu ma za zadanie przygotować stoisko na dany temat. Na stoisku ważne jest aby były informacje na temat danego zagadnienia i profilaktyka w formie plakatów czy ulotek. Oceniać, poprzez wrzucenie głosu do przygotowanego wcześniej dla każdej klasy słoika, uczniowie naszej szkoły oraz gimnazjum ze Strykowa i Bratoszewic, dlatego ważne jest żeby ich zaciekawić swoją tematyką. Można zatem przygotować jakieś atrakcje np. konkurs związany z opracowywanym przez klasę zagadnieniem. 

Klasy LO – połączone – tematy: nadciśnienie i choroby serca.
klasa III TM – nowotwory
klasa III TŻ- otyłość i zdrowe odżywianie
klasa III RL – alkohol
klasa II TŻ – cukrzyca i zdrowe odżywianie
klasa II TMR – nikotyna
klasa II TL – depresja i stres
klasa I RŻ – narkotyki
klasa I TLM - dopalacze

 

 

 

 

Rekrutacja


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2017/18
 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

 

 

 

Egzaminy maj-lipiec 2017

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem egzaminów maj-lipiec 2017

 

HARMONOGRAM

 

 

 

 

 

Film na temat realizacji projektu"PROFESJONALNI ZAWODOWCY"

     

 

 

Informacja

 

         Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach informuje o zmianie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych od 1 stycznia 2017.

Regulamin dostępny jest w sekretariacie Szkoły.
Na szkolnej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty” znajdują się druki Wniosków o przyznanie świadczeń z ZFŚS.


Magdalena Mackiewicz
Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

Zespół Szkół Nr 1 z lotu ptaka

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!!!!

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowym rozkładem pociągiem ŁKA

 

TRASA ŁOWICZ - ŁÓDŹ

TRASA ŁÓDŹ - ŁOWICZ