Szkolna strona internetowa z lat
2009 - 2014

Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach jest realizatorem Projektu „Profesjonalni zawodowcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

http://www.zs1bratoszewice.pl/p_a_zawodowcy.html

 

 

Zapytanie ofertowe

na renowację parkietu w sali gimnastycznej

 

Ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tylko przepisy Kodeksu cywilnego.   

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach Plac Staszica 14, w ramach rozpoznania cenowego rynku, zaprasza do składania ofert  na wykonanie usługi renowacji parkietu o powierzchni 180 m2  wraz z wymianą listew przypodłogowych na nowe w sali gimnastycznej  Zespołu Szkół nr 1 w Bratoszewicach oraz malowanie linii wyznaczających boisko sportowe. Termin realizacji zamówienia 29.01.-10.02.2018r.

Oferty prosimy składać na piśmie do dnia 23.01.2018r. w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczna na adres zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

Dyrektor
mgr Magdalena Mackiewicz

 

 

 

 

Wyjazd na POLAGRA - PREMIERY

 

Informujemy osoby, które zgłosiły swój udział w wycieczce do Poznania na Polagrę - Premiery, że wyjazd odbędzie się 19.01.2018 r. godz. 7:15

 

Lista uczestników wycieczki

 

 

 

 

Regulaminy konkursów

 

 

Regulamin konkursu "Ratujmy naturę"

 

Regulamin konkursu "Zagadkowy język polski"

 

Regulamin konkursu "Ostatki"

 

 

 

 

Konkurs „Szkolny Master Szef"

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM WSZYSTKICH UCZNIÓW KLAS GASTRONOMICZNYCH DO UDZIAŁU W V EDYCJI SZKOLNEGO KONKURSU

 

Regulamin konkursu „Szkolny Master Szef” dla uczniów klas gastronomicznych Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach

 

 

 

Maturzysto, Rodzicu Maturzysty!

 

Informacje na stronie CKE o egzaminie maturalnym w "nowej" formule":

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

 

Informacje na stronie CKE o egzaminie maturalnym w "starej" formule":

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/komunikaty-i-informacje/


 

 

 

 

Instrukcja logowania do dziennika elektronicznego

 

Link do dziennika elektronicznego:

https://uonetplus-dziennik.vulcan.net.pl/powiatzgierski/

 

Poniższy film prezentuje sposób pierwszego logowania do dziennika elektronicznego

 
 

 

 

Informacja

 

         Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach informuje o zmianie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych od 1 stycznia 2017.

Regulamin dostępny jest w sekretariacie Szkoły.
Na szkolnej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty” znajdują się druki Wniosków o przyznanie świadczeń z ZFŚS.


Magdalena Mackiewicz
Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

Zespół Szkół Nr 1 z lotu ptaka

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!!!!

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowym rozkładem pociągiem ŁKA

 

TRASA ŁOWICZ - ŁÓDŹ

TRASA ŁÓDŹ - ŁOWICZ