Polska kultura i sztuka w 20-leciu międzywojennym

Post Image

 

Jedną z podstaw potęgi każdego państwa i wielkości każdego narodu jest jego kultura we wszystkich przejawach. Przez długie lata panowania zaborców kultura polska była głównym spoiwem łączącym rozdzielony naród. Po roku 1918, we własnym już państwie, życie kulturalne uzyskało możliwości swobodnego rozwoju. O tym, jak tworzyła się polska kultura i sztuka w okresie międzywojennym, młodzież naszej szkoły miała okazję dowiedzieć się, przygotowując się do konkursu pt. ,,Polska kultura i sztuka w 20-leciu międzywojennym”. Każda klasa otrzymała materiały zawierające informacje na temat rozwoju polskiej literatury, sztuki, teatru, kina,  muzyki oraz radia, w tym informacje dotyczące twórców w poszczególnych dziedzinach. 

Konkurs, który wliczał się do projektu Super Klasy, odbył się 30 listopada. Uczniowie w parach rozwiązywali test, zawierający 42 pytania otwarte i zamknięte.

Bezkonkurencyjna okazała się klasa IV TŻ (którą reprezentowali Olga Fraszczyk i Artur Berczak), II miejsce zdobyła klasa III LO(którąreprezentowali Mateusz Kapa i Jakub Majcher)a III- klasa I TLŻ(którą reprezentowały Sylwia Laskowska i Julia Stępniak).

Zwycięzcom gratuluję, a pozostałym uczestnikom dziękuję za udział
i życzę powodzenia w następnych konkursach!

oprac. Anna Wójcik