Kiłą można zarazić się przez pocałunek!

Post Image

 

Cykl zajęć profilaktycznych w klasach pierwszych, który odbywał się w miesiącach październik- listopad, obejmował zagadnienia dotyczące antykoncepcji- świadomego planowania rodziny oraz chorób przenoszonych drogą płciową. Podczas zajęćzostałyprzedstawione zagadnienia związane ze świadomym planowaniem rodziny, inicjacją seksualną a przede wszystkim zostałyomówione metody antykoncepcji – ich zalety oraz wady. Na drugich zajęciach poruszony został problem chorób przenoszonych drogą płciową – skąd się wzięły, jak się można nimi zarazić, jak leczyć oraz jakie są ich powikłania. Uczniowie dowiedzieli się m.in. że kiłą można zarazić się przez pocałunek z osobą zarażoną, nieleczona rzeżączka może prowadzić do niepłodności lub w przypadku kobiety ciężarnej – ślepoty noworodka, a wirusem HIV nie zarazimy się przez podanie dłoni.

Podsumowaniem zajęć był konkurs profilaktyczny, który odbył się 3 grudnia i dotyczył omawianych treści podczas zajęć z pedagogiem szkolnym.

Najlepiej wiadomości opanowały następujące osoby:

I miejsce zajęła Dominika Zjawiona z klasy I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
II miejsce ex aequo zajęli Kamil Koszlaga z klasy I Technikum Mechatronicznego oraz 
Sandra Kowalska z klasy I Technikum Logistycznego
III miejsce zajął Dawid Rohatyński z klasy I Technikum Mechatronicznego.

Wszystkim uczniom klas I dziękuję za udział w zajęciach,
a zwycięzcom gratuluję i życzę powodzenia w następnych konkursach.

oprac. Anna Wójcik

 

 

Post Image