Profilaktyka HIV/ AIDS

Post Image

 

Na świecie żyje ok. 37 milionów ludzi z HIV. W Polsce codziennie dwie osoby dowiadują się, że mają wirusa. Zakażają się głównie młodzi, między 16. a 39. rokiem życia, ale notuje się coraz więcej przypadków HIV wśród osób po 40. i 50 .roku życia.Problem HIV i AIDS może dotyczyć każdego, ponieważ wirus przenosi się na osoby spoza kręgu obarczonego wysokim ryzykiem.

W związku z tym w dniach 11 i 12 grudnia uczniowie klas I Technikum kształcące się w zawodach: Technik Logistyk, Technik Żywienia, Technik Mechatronik oraz Technik Agrotronik, uczestniczyli w warsztatach profilaktyczno- edukacyjnych, wspierających działalność wychowawczą, edukacyjną i informacyjną z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zakażeń wirusem HIV/ choroby AIDS. Warsztaty te przeprowadzone zostały przez panie ze Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej ,,Nadzieja” w Łodzi, m.in. panią Jolantę Łukasik.

Podczas zajęć w przystępny, ciekawy i otwarty sposób zostałyporuszone tematy związane z ryzykownymi zachowaniami wieku dorastania i ich ewentualnymi konsekwencjami w nawiązaniu do profilaktyki dotyczącej wirusa HIV. Ponadto uczniowie rozmawiali na temat tolerancji wobec osób żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS oraz ograniczeniu lęku przed kontaktami z tymi osobami. Mimo iż temat warsztatów był trudny, uczniowie z zaciekawieniem słuchali i aktywnie brali udział w dyskusji. Mam nadzieję, że zajęcia przyczynią się do podejmowania właściwych życiowych wyborów.

 

Oprac. Anna Wójcik