Męczennik miłości

Post Image

 

Młodzież z Samorządu Uczniowskiego pod opieką opiekuna p. Anny Wójcik przygotowała wystawę poświęconą pamięci św. Maksymiliana Marii Kolbe, pierwszego polskiego męczennika okresu II wojny światowej orazzałożyciela organizacji Rycerstwo Niepokalanej w 125 rocznicę jego urodzin.

Maksymilian Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 w Zduńskiej Woli. Przyszły święty odkrył swoje powołanie już w wieku 8 lat, kiedy to objawiła mu się Matka Boża. Zdecydował się wstąpić do zakonu franciszkanów i podjął naukę w Małym Seminarium Franciszkanów we Lwowie.Śluby wieczyste złożył 1 listopada 1914, 8 października 1917 otrzymał święcenia diakonatua 28 kwietnia 1918 przyjął święcenia kapłańskie. W 1917 roku założył wraz ze współbraćmiRycerstwo Niepokalanej, którego patronką została Maryja.Od stycznia 1922 zaczął wydawać w Krakowiemiesięcznik „Rycerz Niepokalanej”. W 1927 założył pod Warszawą klasztor Niepokalanów, będąc jego pierwszym gwardianem.28 maja 1941roku św. Maksymilian Maria Kolbe trafił do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie otrzymał numer obozowy 16670. W obozie przydzielono go do komanda „Babice”, które pracowało przy wyrębie drzew i znoszeniu gałęzi. Poza tym pełnił on potajemnie posługę kapłańską dla współwięźniów. Podczas apelu w obozie 29 lipca 1941 dobrowolnie wybrał śmierć głodową w zamian za skazanego współwięźnia Franciszka Gajowniczka (nr obozowy 5659), który był w grupie 10 więźniów skazanych na śmierć, za ucieczkę z obozu (blok 14A) jednego z więźniów. Św. Maksymilian umiera 14. VIII. 1941 roku – został zabity zastrzykiem z trucizną (fenolem). 

Kolbe był pierwszym Polakiem beatyfikowanym po II wojnie światowej. Z uwagi na zasługi swojego życia i dobrowolne pójście na śmierć, aby ratować bliźniego o. Maksymilian Kolbe został ogłoszony błogosławionym 17 października 1971 r. w Rzymie przez papieża Pawła VI. 10 października 1982 roku papież Jan Paweł II ogłosił zakonnika świętym, nazywając go męczennikiem miłości, mówiąc o nim: "O. Maksymilian Kolbe odniósł duchowe zwycięstwo, podobne do zwycięstwa samego Chrystusa, oddając się dobrowolnie na śmierć w bunkrze głodu – za brata."

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Anna Wójcik