Zakochaj się w gminie Stryków!

Post Image

 

To jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna!
Jan Paweł II

W związku z przypadającą w 2018 r. 100 letnią rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w Zespole Szkół Nr 1 zorganizowano międzyszkolny konkurs „Moja mała Ojczyzna – Zakochaj się w gminie Stryków”. Celem konkursu było pogłębianie wiedzy regionalnej uczniów, zwiększanie wrażliwości młodzieży na problemy lokalnej społeczności, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Konkurs odbywa się w kategorii: test wiedzy na temat najważniejszych osób związanych z gminą Stryków, skierowany do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Tegoroczna edycja odbyła się przy wykorzystaniu technologii informacyjnej, a sam test uczniowie rozwiązywali w wersji online. 

Laureatami konkursu zostali: w kategorii szkół podstawowych: I miejsce Lidia Piestrzeniewicz – SP Bratoszewice , II miejsce Julia Dąbrowska SP Niesułków, III Patrycja Chabras SP nr 1 Stryków, w kategorii gimnazjum zwyciężyła Julia Zasada z ZS nr 1 w Strykowie.  W kategorii: szkoły ponadgimnazjalne I miejsce otrzymał Radosław Radzikowski, II – Karolina Milczarek, III Aleksandra Graczyk.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu oraz życzymy dalszych sukcesów.

Agata Pietrzak