3-ka- cyfrą zmian

Post Image

W dniu 27 kwietnia, klasa I LO zorganizowała krótki apel upamiętniający Święto Konstytuacji 3-go maja. Uczniowie przygotowali apel, który miał przypomnieć jak ważną rolę odegrała konstytucja w naszym życiu. Konstytucja ogłosiłam.in zniesienie "liberum veto", zniesienie wolnej elekcji, ustanowienie monarchii dziedzicznej, wprowadzenie trójpodziału władzy (ustawodawcza, wnioskodawcza, sądownicza), czy też wzięcie chłopów pod opiekę państwa. Konstytucja 3 maja była najwybitniejszym dziełem polskiego oświecenia. Uchwalenie Konstytucji zmieniło życie wszystkich nas- Polaków!

J. Rudnicka