Stop cyberprzemocy!

Post Image

W ramach działań profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu przemocy z użyciem mediów elektronicznych w naszej szkole odbywa się cykl warsztatów poświęconych Cyberprzemocy.

CYBERPRZEMOC zdefiniować można jako prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem internetu i ...narzędzi elektronicznych jak: SMS, email czy fora dyskusyjne w Internecie. Zjawisko to ma wiele form o zróżnicowanym poziomie szkodliwości a ofiarami tej formy przemocy, są przede wszystkim dzieci i młodzież.

Szkoła wzięła udział w programie profilaktycznym ,,Stop Cybeprzemocy” dzięki wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie. Warsztaty, w ramach tego programu, prowadzone są przez pedagogów i psychologów z firmy ,,Progres”
z Koluszek.

Do tej pory odbyło się 6 spotkań, pierwsze 13 kwietnia, każde po 3 godziny dydaktyczne. Każdy warsztat porusza podstawowe pojęcia dotyczące zagrożeń i niebezpieczeństw płynących ze strony mediów oraz sposobów radzenia sobie z agresją w sieci. Uczniowie pracując 
w grupach wykazują się kreatywnością i twórczym myśleniem.

 

A. Wójcik