Ty też możesz pomóc!

Post Image

 

Wypadek może zdarzyć się każdemu, ale także i każdy z nas może stać się świadkiem sytuacji zagrożenia ludzkiego zdrowia lub życia. Czy będziemy wiedzieli, jak się zachować w takiej sytuacji? Jak szybko i skutecznie udzielić pierwszej pomocy, by uratować komuś życie? 
W celu utrwalenia oraz pogłębienia wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej do Naszej szkoły na wykład połączony z warsztatami został zaproszony dyplomowany ratownik medyczny mgr Konrad Miedzyński. Zajęcia odbyły się 5 czerwca i uczestniczyli w nich wszyscy uczniowie klas I.

Ratownik medyczny opowiedział on krótko o charakterze swojej pracy oraz o tym jak ważne jest szybkie reagowanie w przypadku, kiedy będziemy świadkami wypadku lub zdarzenia zagrażającego życiu osoby poszkodowanej. Podczas wykładu, połączonego z ćwiczeniami, poruszał zagadnienia związane przede wszystkim z udzielaniem pierwszej pomocy w sytuacji: wypadku drogowego; porażenia prądem elektrycznym; poparzenia i oparzeń I, II i III stopnia; urazów kończyn również po wybuchu petardy; udaru mózgu; zatruciu alkoholem, narkotykami czy dopalaczami; padaczki alkoholowej; pomocy osobie która się topi oraz pomocy w przypadku odwodnienia organizmu. Prezentował również zdjęcia różnych urazów i wspólnie z uczniami rozmawiał na temat tego, w jaki sposób można osobie, która uznała takiego urazu udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Były to niezwykle ważne i ciekawe zajęcia, gdyż uwrażliwiły uczniów na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i dostarczyły im wiedzy, która w przyszłości być może przyczyni się do uratowania komuś życia.

Jeszcze raz serdecznie  dziękujemy panu mgr Konradowi Miedzyńskiemu za profesjonalne zajęcia w zakresie udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Anna Wójcik