Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Post Image

 

Uczniowie klas pierwszych, pod koniec maja pisali krótki test dotyczący udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach. Składał się on z 25 pytań dotyczących różnych sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Był to pierwszy etap konkursu. Do drugiego etapu, który odbył się 5 czerwca przeszło 8 osób: Małgorzata Zakrzewska ILO, Daniel Maciejewski I LO, Aleksandra Goszczyńska I LO, Jakub Owczarek I TLM, Wojciech Piestrzeniewicz I TŻ,  Wiktor Kranc ILO, Agata Pawłowicz I LO oraz Michał Anyszka I TLM. Tego dnia, każdy z uczniów losował po 4 pytania związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Uczestnik konkursu miał za zadanie zademonstrować sposób udzielenia pomocy wraz z opisem czynności, które wykonuje. Pytania dotyczyły między innymi:udzielenie pierwszej pomocy w przypadku zatrucia alkoholem, padaczki alkoholowej, zadławienia, zatrzymania krążenia, złamania kończyny dolnej, krwawienia tętniczego czy udzielania pomocy osobie pobudzonej
z podejrzeniem zażycia środka odurzającego.

Efekty pracy oceniał dyplomowany ratownik medyczny, pan mgr Konrad Miedziński. Każdej z osób biorących udział w konkursie zadawał dodatkowe pytania związane z wylosowanym tematem oraz przyznawał punkty w zależności od poprawności wykonanej czynności, opisu i użytych pomocy.

Laureatami konkursu zostali:

Nagrody oraz wyróżnienia dla osób, które dostały się do 2 etapu konkursu ufundowała Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie.

Serdecznie dziękuję wszystkim za udział oraz gratuluję zwycięstwa!

 

Anna Wójcik