Pamiętajmy o literaturze patriotycznej

Post Image

 

Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę to znakomita okazja do sięgnięcia zarówno po znane, jak i nieco zapomniane teksty polskich autorów, którzy podjęli tematykę patriotyczną. Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu, z inicjatywy Pary Prezydenckiej, powstała lista 44 tekstów składających się na Antologię Niepodległości.

Wśród tekstów Antologii Niepodległości nie mogło zabraknąć najwybitniejszych dzieł literatury polskiej, które powstawały na przestrzeni wieków, od średniowiecza do czasów współczesnych. Pieśń Legionów Polskich we Włoszech Józefa Wybickiego, Święta miłości kochanej ojczyzny Ignacego Krasickiego, Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! Leopolda Staffa, Przedwiośnie Stefana Żeromskiego –  to tylko niektóre utwory oddające ducha Narodu Polskiego.

Szczególne miejsce w Antologii Niepodległości zajmują utwory, które powstały około 1918 roku. To niezwykle cenny zapis realiów tamtych czasów. Współczesny czytelnik, który zetknie się z tymi tekstami, z jednej strony może przeczytać o euforii z odzyskanej wolności, która towarzyszyła Polakom w tamtym czasie, z drugiej dostrzega ogrom problemów, które spadły na osłabione i powoli dźwigające się z upadku państwo polskie.

Dzięki wystawie, która pojawiła się w naszej szkole w ostatnich dniach maja, możemy zapoznać się z wybranymi utworami wchodzącymi w skład Antologii Niepodległości. Pamiętajmy, że obcowanie z literaturą patriotyczną to doskonały sposób na świętowanie 100-lecia niepodległości.

Ewelina Konarzewska