Nie ustawać w miłości bliźniego

Post Image

 

Koło Wolontariatu szkolnego zorganizowało w miesiącu maju 2018r. pomoc dla Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie. Były to gry, zabawki, książki, ubrania i obuwie. Zebrane w dużej ilości dary odebrała p. Danuta Olczak- pracownik szkoły specjalnej przekazując szkole serdeczne podziękowanie za pamięć.

Opiekun Koła Wolontariatu

Elżbieta Biernaciak