Co łączy wieś Bratoszewice z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim ?

Post Image

 

Ks. profesor Idzi Radziszewski urodzony w 1871 roku w Bratoszewicach był inicjatorem założenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz jego pierwszym rektorem.

W dniu 21 września 2018 odbyło się uroczyste odsłonięcie obelisku poświęconego jego pamięci. Inicjatorem ufundowania obelisku poświęconego pamięci księdza Idziego Radziszewskiego, w setną rocznicę powstania KUL-u oraz 100 rocznicę odzyskania niepodległości byłap. Alicja Król-Kamińską oraz członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Bratoszewic. Ceremonię rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Augustyna w Bratoszewicach. Następnie wszyscy uczestnicy przeszli pod obelisk, gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi dekorującej zamieszczoną na obelisku pamiątkową tablicę, którego dokonali burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski oraz ks. dr hab.,  prof. KUL Krzysztof Burczak. Złożone zostały kwiaty, naszą szkołę reprezentowali kadeci klasy mundurowej oraz dyrektor Magdalena Mackiewicz  i opiekun klas mundurowych  Andrzej Pożarlik, kadeci pełnili wartę honorową przy obelisku. W uroczystości wzięła udział cała społeczność naszej Szkoły.

opracowała M.Mackiewicz