Zakończenie projektu "Profesjonalni zawodowcy"

Post Image

 

W dniu 28 września br. odbyło się podsumowanie kończącego się projektu „Profesjonalni zawodowcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa  XI Edukacja  Kwalifikacje Umiejętności,  Poddziałanie. XI.3.1. Kształcenie zawodowe. 

Projekt realizowany był od stycznia 2017 roku do września 2018 r.  i wzięło udział 45 uczniów oraz 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Nauczycieli zwiększyli swoje kwalifikacje zawodowe na kursie barmańskim oraz na studiach podyplomowych z zakresu BHP. Uczniowie natomiast zwiększyli swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w:

  • płatnych stażach zawodowych
  • zajęcia przygotowujących do egzaminów zawodowych uczniów kształcących
    w zawodzie Technik rolnik i Technik żywienia i usług gastronomicznych
  • szkoleniu z zakresu obsługi barmańskiej
  • zajęciach z zakresu zaawansowanego Excela
  • kursie wózków jezdniowych zakończonych egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego
  • szkoleniu z zakresu obsługi opryskiwaczy

 Podczas zajęć uczniowie wykorzystywali zakupione środki dydaktyczne w ramach doposażenia pracowni technologii  gastronomicznej dla zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz warsztatów szkolnych dla zawodu Technik rolnik.

Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie.

E. Czesny