Kto chce zapalać innych, sam musi płonąć...

Post Image

 

Z okazji Święta Edukacji Narodowej w poniedziałek, 15 października br. w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Podczas akademii pani Dyrektor Magdalena Mackiewicz przypomniała zgromadzonym, że dzień ten jest wyjątkowym świętem, dedykowanym zarówno nauczycielom, wychowawcom, pedagogom jak i wszystkim pracownikom oświaty - ludziom, którzy kształtując umysły dzieci i młodzieży, ich umiejętności a także wiedzę, zainteresowania i postawę patriotyczną tworzą przyszłość naszej Ojczyzny. Podkreślając jak ważna jest misja nauczania i wychowania współczesnych pokoleń, pani Dyrektor podziękowała za trud i poświęcenie włożone w wykonywaną pracę, życząc jednocześnie radości, sukcesów w realizacji trudnych zamierzeń, szacunku i uznania wśród uczniów.

Dzień Edukacji Narodowej to również okazja do wręczenia nagród wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom. Jak co roku zostały wręczone Nagrody Dyrektora Szkoły oraz liczne podziękowania za zaangażowanie w pracę dydaktyczno- wychowawczą i organizacyjną w minionym roku szkolnym. Nagrodą Dyrektora zostali odznaczeni następujący nauczyciele: Elżbieta Czesny, Katarzyna Biernacka, Ewa Wiśniewska- Lenart, Agata Pietrzak, Anna Mackiewicz- Wójcik oraz Ewa Piszczyńska. Wśród wyróżnionych pracowników znaleźli się: Mariusz Borkowski, Stanisława Otto, Agnieszka Sidorczuk oraz Anna Pietrasiak. Podziękowania otrzymali: Beata Jachurska, Aleksandra Twardowska, Łukasz Sobczyk, Katarzyna Rosiak- Misztal, Andrzej Pożarlik, Tomasz Piestrzeniewicz, Monika Pawlak- Kalinowska, Kamila Kina oraz Aleksandra Jędrzejewska. Nagrodę Burmistrza Miasta Strykowa w roku szkolnym 2018/2019 otrzymała pani dyrektor Magdalena Mackiewicz.  Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W części oficjalnej odbyło się również ślubowanie młodzieży klas pierwszych. Podczas ceremonii uczniowie, pod kierunkiem pana Andrzeja Pożarlika, złożyli przysięgę godnego reprezentowania imienia szkoły oraz dbania o jej tradycje i zwyczaje. W dalszej części apelu przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowania oraz serdeczne życzenia dla wszystkich wychowawców, nauczycieli oraz pracowników szkoły.

Po uroczystej gali odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pod kierunkiem pań: Anny Wójcik i Anny Pieczykolan. W humorystyczny sposób i z lekkim przymrużeniem oka młodzież sparodiowała dzień „z życia nauczyciela”. Wchodząc w role swoich ukochanych pedagogów, aktorzy pokazali ciężar ich codziennych obowiązków a przede wszystkich trosk i zmagań z jakimi przychodzi się im mierzyć każdego dnia. Podczas części nieoficjalnej, zgodnie z naszą tradycją szkolną, zostały przedstawione prezentacje klas pierwszych- I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i Technikum Logistycznego oraz I Technikum Agrotronicznego
i Technikum Mechatronicznego.

 

A. Pieczykolan, A. Wójcik