„Niepodległa” w Szkole

Post Image

 

Podczas spotkania z rodzicami dyrektor szkoły przedstawił założenia realizowanego przez szkołę projektu „Godność, wolność, niepodległość „ realizowanego w ramach wieloletnie go programu MEN „Niepodległa”sfinansowanego ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Społeczność Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach,aby uczcić 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskęzaplanowała między innymi następujące działania. Przeprowadzenie wycieczek patriotycznych związanych tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej: Poznań/Puszczyków;Gdynia\Gdańsk;Kielce/Góry Świętokrzyskie; Opracowanie konspektów zajęć dydaktycznych oraz prowadzenie zajęć wychowawczych i lekcji dotyczących miejsc i wydarzeń związanych z najważniejszymi wydarzeniami, postaciami i osiągnięciami II RP m.in. powstania Wielkopolskiego, I Kompanii Kadrowej, Legionów Polskich, budowy portu w Gdyni.Zwiedzanie muzeów, wystaw, miejsc związanych z najważniejszymi wydarzeniami, postaciami i osiągnięciami II RP z uwzględnieniem polskich bohaterów, walk i działań tego okresu.Przygotowanie wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości przygotowanej przez uczniów.„Niepodległe” czytanie przygotowane przez nauczyciela bibliotekarza wraz z młodzieżą. „Niepodległe” śpiewanie przygotowane przez młodzież wraz z nauczycielami. Na zakończenie projektu cała społeczność szkoły zaprosi na „Dzień Niepodległej” w czasie, którego prezentowane będą przygotowane projekty podsumowujące m.in. fotoreportaże z wycieczek, prezentacje, plakaty z miejsc związanych z najważniejszymi wydarzeniami, postaciami i osiągnięciami II RP z uwzględnieniem polskich bohaterów, walk i działań tego okresu oraz dorobku politycznego, gospodarczego, naukowego, społecznego i kulturowego.

M. Mackiewicz