Rodzina – tu wszystko się zaczyna

Post Image

 

Po raz trzeci wystartowała Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie organizowana przez Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem Olimpiady jest promowanie wartości małżeńskich i rodzinnych, podnoszenie świadomościi wiedzy prawnej dotyczącej małżeństwa i rodziny oraz kształtowanie postaw dobrego i refleksyjnego małżonka i rodzica.W tym roku hasłem Olimpiady jest "Rodzina – tu wszystko się zaczyna”.

Etap I -  szkolny, obył się 7 listopada i polegał na rozwiązaniu przez 2- osobowe zespoły testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań. Przygotowując się do Olimpiady, uczniowie mieli za zadanie pogłębić wiedzę związaną z funkcjonowaniem rodziny, a rozwiązując test, wykazać się znajomością przepisów prawa polskiego (w tym konkordatowego) dotyczącego w szczególności: małżeństwa i  rodziny, możliwości pomocy osobom dotkniętym przemocą, praw i obowiązków dziecka.

W etapie szkolnym Olimpiady wzięło udział 16 zespołów z naszej szkoły. Tylko jeden z nich miał szansę zakwalifikować się do następnego etapu. Komisja szkolna zarekomendowała do etapu okręgowego (wojewódzkiego) zespół z klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych – Aleksandrę Goszczyńską i Jakuba Królikowskiego.  O tym, czy wezmą oni udział w etapie wojewódzkim zadecyduje Komitet Okręgowy Olimpiady po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń z województwa.

Anna Wójcik