Podsumowanie projektu "Niepodległa"

Post Image

 

Dzień Niepodległej
14 listopada 2018 r. dla społeczności szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach był dniem wyjątkowym.

Na uroczystym apelu zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście: Aneta Trzepocka – inspektor ds. edukacji publicznej, Tadeusz Morawski – zastępca dyrektora ŁODR w Bratoszewicach, Zbigniew Nadolski – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Bratoszewic, Krystyna Skalska, Alicja Król- Kamińska – Członkinie Stowarzyszenia Przyjaciół Bratoszewic.

W tym ważnym dniu gościliśmy również dyrektorów, nauczycieli i uczniów z okolicznych szkół: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  w Bratoszewicach, Szkoły Podstawowej w Koźlu, Szkoły Podstawowej Nr1 w Strykowie, Szkoły Podstawowej Nr2 w Strykowie, Szkoły Podstawowej w Dobrej, Szkoły Podstawowej w Niesułkowie.

Impreza podsumowująca  etap przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu Poski.

Bo wciąż na jawie widzę
I co noc mi się śni
Że ta, co nie zginęła
Wyrośnie z naszej krwi.


Tymi słowami, wyrażającymi tęsknotę za niepodległą Ojczyzną, rozpoczął się uroczysty apel, który przygotowali uczniowie klas III Liceum Mechatronicznego, II i III Liceum Ogólnokształcącego pod opieką nauczycielki historii Agaty Pietrzak. Program był związany tematycznie z obchodami tej, jakże ważnej i wyjątkowej dla kraju rocznicy. Młodzież zaprezentowała zgromadzonym utwory poetyckie dotyczące odzyskania niepodległości i pieśni patriotyczne.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie nominacji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego o profilu mundurowym. Akty mianowania otrzymali:

Z klasy III: Jakub Majcher – na stopień starszego kaprala
Patryk Burczyński – na stopień starszego kaprala
Roksana Kaczmarska- Wasilewska – na stopień kaprala
Klaudia Kapusta – na stopień kaprala
Mateusz Kapa – na stopień starszego kaprala
Z klasy II : Wiktor Kranc – na stopień kaprala kadeta
Agata Pawłowicz- na stopień starszego kaprala
Nikodem Milczarek – na stopień kaprala kadeta

Pani dyrektor podsumowała dotychczasowe działania w ramach projektu „Wolność, godność, niezawisłość”, realizowanego od września 2018r.,  dofinansowanego z funduszy Ministerstwa Edukacji Narodowej.. Najważniejszym przedsięwzięciem był  cykl wycieczek  związanych tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej.

W projekcie wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły. Klasy pierwsze udały się na filmową lekcję patriotyzmu, czyli na seans filmu „Dywizjon 303. Prawdziwa historia”.

Uczniowie klasy II Technikum Żywienia i Gospodarstwa domowego, II i III Liceum Ogólnokształcącego wyruszyli do Kielc śladami Józefa Piłsudskiego. Podążali do miejsc związanych z wydarzeniami historycznymi podczas walki o niepodległość oraz historią miasta. Wycieczka pozwoliła pogłębić wiedzę z zakresu najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z Pierwszą Kompanią Kadrową oraz osobą Józefa Piłsudskiego.

W wycieczce do Poznania – szlakiem powstania wielkopolskiego wzięli  udział uczniowie z klas III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Rolniczego i IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Rolniczego oraz Technikum Mechatronicznego. Bardzo  ciekawym miejscem dla zwiedzających był główny budynek garnizonu Twierdzy Poznań podczas Powstania Wielkopolskiego, w którym obecnie mieści się Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Wycieczka do Poznania i okolic pozwoliła pogłębić wiedzę z zakresu najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z Powstaniem Wielkopolskim

 Klasy o profilu logistycznym i mechatronicznym – II i III TLM oraz IV TL spośród wielu dziedzin i kluczowych momentów w dziejach II RP postanowiły bliżej przyjrzeć się temu, jak wyglądała polska gospodarka w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. Punktem docelowym wycieczki stał się zatem Port w Gdyni, a następnie  Muzeum II Wojny Światowej.

Interesującym uzupełnieniem informacji o wycieczkach były krótkie filmy z wyjazdów zrealizowane przez uczniów poszczególnych klas. Warto zwrócić uwagę na niecodzienną kompozycję tychże relacji : przeplatające się dwie czasoprzestrzenie – przeszłość i teraźniejszość odwiedzanych miejsc. W ten sposób mogliśmy przekonać się o ogromnym rozwoju polskiej gospodarki i pojąć ogrom zaangażowania w pracę nad odbudową kraju.

Niewątpliwą atrakcją okazała się zorganizowana w szkole  wystawa eksponatów – dokumentów, numizmatów, przedmiotów codziennego użytku z epoki dwudziestolecia międzywojennego urządzona w czytelni.

W gablotach zostały umieszczone takie  banknoty będące w obiegu w latach dwudziestych ubiegłego wieku, oryginalny plan miasta Łodzi, kopia listu Józefa Piłsudskiego do Romana Dmowskiego, znaczki pocztowe, świadectwa ukończenia szkoły z roku 1927, wycinki prasowe, zdjęcia rodzinne. Znalazło się także miejsce dla mebli i bibelotów salonowych z epoki, które dawały wyobrażenie o ówczesnym stylu życia. 

Uczniowie z zainteresowaniem oglądali również prezentowane przedmioty codziennego użytku, takie jak aluminiowy czajnik, żelazko na duszę, lampę naftową, syfon, przybory do pisania, zabawki dziecięce. Na honorowym miejscu znalazły się dwie pamiątkowe szable ułańskie.
Wszystkie zaprezentowane eksponaty pochodziły ze zbiorów i pamiątek rodzinnych. Zostały udostępnione w tym wyjątkowym dniu  przez rodziny członków naszej społeczności szkolnej.

Szkolny hol wypełniały plakaty prezentujące dokonania polskich uczonych w latach 1914-1918, osiągnięcia polskiej kultury i literatury.


- „Polscy matematycy XX wieku” : praca przybliża postacie Kazimierza Bartela, Stanisława Mazura, Stefana Banacha, Wacława Sierpińskiego, Kazimierza Prószyńskiego, Tadeusza Krwawicza, Józefa Kosackiego. Uczeni ci wywarli znaczący wpływ na rozwój nauk ścisłych w latach dwudziestych ubiegłego wieku.

- „Zapomniani polscy geniusze” : trzy plakaty pod wspólnym tytułem prezentują jedenaście niezwykłych i nietuzinkowych  postaci mało docenianych polskich uczonych – Jana Czochralskiego, Ludwika Hirszfelda, Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego, Jerzego Różyckiego, Hilarego Koprowskiego, Jana Szczepanika, Rudolfa Weigla.

- cykl plakatów prezentujący fotografie wykonane przez uczniów podczas wycieczek w ramach projektu


- narożnik  szkolnego holu wypełniły uczniowskie prace tematyczne dotyczące

• znaczących postaci ze świata  polityki i kultury lat dwudziestych : Józefa Piłsudskiego,  Edwarda Raczyńskiego,  Arkadego Fidlera, Ignacego Jan Paderewskiego
• historii Pierwszej Kompanii Kadrowej, wojny polsko-bolszewickiej, umundurowania i oznakowania sił zbrojnych wielkopolskich, lotnictwa II Rzeczypospolitej czy wreszcie losów powstania śląskiego.

Niezwykłym  zainteresowaniem cieszyły się „słupy ogłoszeniowe”, na których znalazło się mnóstwo wycinków prasowych z epoki, min. reklam kosmetyków ,zakładów  rzemieślniczych,   anonsów matrymonialnych ogłoszeń towarzyskich, notatek z kronik policyjnych i wiele innych ciekawostek dotyczących życia codziennego ówczesnych czasów.

Uroczysty dzień, tradycyjnie już, został uatrakcyjniony słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów klas Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Uwagę przyciągały słodkości w barwach narodowych - biało i czerwono lukrowane ciasta i ciasteczka. Bufet został przystrojony białymi i czerwonymi kwiatami, co nadało wyjątkowego charakteru całości kompozycji.

Warto w taki dzień, jak 100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości zastanowić się nad przesłaniem naszych Ojców, Dziadów i Pradziadów. Ile krwi, wyrzeczeń i upokorzeń kosztował ich wysiłek, by Polska była wolna. Patriotyzm nie jest wstydliwą przypadłością a Polak, spierając się z innym Polakiem w najbardziej nawet ważkich sprawach - winien mieć w uszach te słowa: „Nie zmarnujcie Niepodległości"!

Opracowała Monika Kłębik

 

 

 

ZDJĘCIA Z WYSTAWY