Zmieniliśmy cząstkę siebie... I będzie to cenna zmiana…

Post Image

 

13 marca br. uczniowie klas maturalnych ( kl. III LO, IV TŻ,IV TL i IV TMR) pod opieką pań: Anny Wójcik, Agaty Pietrzak, Katarzyny Biernackiej i Anny Pieczykolan, wybrali się do Oświęcimia do zespołu niemieckich obozów koncentracyjnych. KL Auschwitz - Birkenau to jeden z czterech hitlerowskich obozów zagłady, założonych na okupowanych ziemiach polskich; jednocześnie to największy nazistowski obóz - miejsce stopniowego wyniszczania więźniów i równocześnie ośrodek natychmiastowej, bezpośredniej zagłady Żydów.

Studyjne zwiedzanie Muzeum uczniowie rozpoczęli odprzejścia przez słynną bramę obozu macierzystego z napisem Arbeitmachtfrei a następnie, zwiedzając obozowe baraki, obejrzeli znajdujące się w nich wystawy tematyczne. W każdym z bloków poznali część historii kacetu-dowiedzieli się o jego powstaniu i organizacji, o warunkach egzystencji więźniów, codziennej wyniszczającej pracy a także gehennie ofiar pseudomedycznych eksperymentów; jednym słowem poszerzyli wiedzę dotyczącą rutynowej codziennej rzeczywistości, która była zamierzonym narzędziem upodlenia i eksterminacji milionów niewinnych istnień.Pod ścianą śmierci, zlokalizowaną między blokiem 10 a 11, gdzie odbywały się przesłuchania i gdzie torturowano więźniów, młodzież oddała chwilą ciszy hołd tysiącom pomordowanym ofiar. Zwiedzający zobaczyli również komory gazowe i krematoria; widok ścian, na których można było dostrzec ślady po paznokciach, pozwolił uzmysłowić sobie ogrom niewyobrażalnego dramatu ludzi, którzy w panice szukali ucieczki od palącego, trującego gazu. Widok ten niewątpliwie uświadomił ogrom i skalę dokonanego ludobójstwa w tym największym nazistowskim obozie śmierci. 

Dawny niemiecki obóz koncentracyjny, będący symbolem Holokaustu, wywarł na zwiedzających niezwykłe wrażenie; miejsce to pozwoliło, przynajmniej częściowo, wyobrazić sobie, czym było piekło KL Auschwitz a nade wszystko jaka była skala ludobójstwa, określanego jako jednej z największych tragedii w historii ludzkości. Patrząc na ogrom tragedii, nie trudno było nie przypomnieć sobie słów Yehudy Bauera, który stwierdził, iż  problem moralny, jaki występuje przy kwestii Holokaustu, nie polega na tym, że sprawcy byli nieludzcy, ale na tym, że byli ludzcy tacy, jak my…


„Tego miejsca nie da się ominąć... To miejsce stanowi punkt zwrotny w historii ludzkości.

Nic, z tego co było przedtem, już nie będzie.

Tu swoją śmierć przeżyły etyka, moralność, prawo, wiara, nauka, oświecenie, pozytywizm…

Człowiek nie odzyska swego lubianego, wygodnego poczucia niewinności…”

Anna Pieczykolan