Najlepsze z najlepszych

Post Image

 

Uczennice naszej szkoły- Aleksandra Graczykz klasy IV Technikum Logistycznego i Patrycja Mikoś z klasy III Liceum Ogólnokształcącego otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów; sukces dziewcząt jest spektakularny, ponieważ wyróżnienie to otrzymały jako jedne z 230 uczniów liceów i techników w województwie łódzkim.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest rokrocznie począwszy od roku szkolnego 1997/98. Tegoroczna edycja była już dwudziestą drugą okazją, by nagrodzić trud zdolnej młodzieży, pobierającej naukę w szkołach średnich, kończących się uzyskaniem świadectwa dojrzałości. Stypendium w wysokości 258 złotych miesięcznie jest wypłacane za dziesięć miesięcy w dwóch ratach – w listopadzie i w kwietniu w danym roku szkolnym. Wyróżnienie to przyznawane jest jednemu uczniowi z danej szkoły (w przypadku naszej placówki jednemu z technikum oraz jednemu z liceum), który osiągnął średnią ocen nie niższą niż 4,7., bardzo dobrą ocenę z zachowaniaoraz najwyższą średnią ocen.Ponadto wykazuje wybitne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy i uzyskuje w niej najwyższe wyniki. Kandydatów typuje Samorząd Uczniowski, natomiast decyzję zatwierdza Rada Pedagogiczna szkoły.

Serdecznie gratulujemy konsekwencji w rozwijaniu zainteresowań i osiąganiu wyznaczonych celów!!!
Życzymy dalszych sukcesów!

Anna Wójcik