Żyję zdrowo!

Post Image

 

Konkursy profilaktyczne to nieodzowna część założeń Szkolnego Programu Profilaktyczno- Wychowawczego. W ramach jego realizacji zostały zorganizowane zajęcia dla młodzieży naszej szkoły pt. ,,Żyję zdrowo”, dotyczące lekomanii oraz profilaktyki szczepiennej. W dniu 2 kwietnia został zorganizowany konkurs podsumowujący wykłady;dotyczył on między innymi problemu: hipochondrii, hiperwitaminozy, rodzajów substancji uzależniających, Programu Szczepień Ochronnych w Polsce a także skutków nadużyć przyjmowania leków oraz suplementów diety.
Spośród uczestników wyłoniono następujących zwycięzców:

Serdecznie gratulujemy!

Anna Wójcik