Zakończenie roku w klasach maturalnych

Post Image

"Bo zwyciężać mogą Ci, którzy wierzą, że mogą''

Wergiliusz

W dniu 30 kwietnia 2019 roku odbyło się uroczyste pożegnanie maturzystów. W tym roku mury naszej szkoły opuścili uczniowie klas IV: Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Rolniczego, Technikum Logistycznego i Technikum Mechatronicznego oraz klasy III Liceum Ogólnokształcącego Służb Mundurowych.

Uroczystego otwarcia dokonała pani wicedyrektor - Beata Jachurska, która w swoim przemówieniu skierowała szczególne słowa uznania do tegorocznych absolwentów, dziękując im za kilkuletnią pracę na rzecz szkoły, za wytrwałość, piękną postawę uczniowską i za osiągnięte wyniki w nauce; składając gratulacje z tytułu ukończenia szkoły, życzyła zarazem wszystkiego najlepszego w życiu osobistym i zawodowym. Niezwykle miłym akcentem uroczystości było przedstawienie wielu tegorocznych maturzystów, jako wzorowych i bardzo dobrych uczniów, laureatów konkursów a także zwycięzców licznych zawodów sportowych. Pani wicedyrektor, w towarzystwie wychowawców klas IV: p. Moniki Pawlak- Kalinowskiej, p. Katarzyny Biernackiej, p. Anny Wójcik i p. Agnieszki Stępczyńskiej, wręczyła wyróżniającym się absolwentom dyplomy, listy gratulacyjne i pamiątkowe nagrody;w dalszej kolejności zostały wręczone również nagrody dla zwycięzców VI edycji Szkolnego Master Chefa.Pani wicedyrektor raz jeszcze podziękowała za ich aktywność intelektualną, życząc jednoczenie wszystkim osiągnięcia jak najlepszych wyników na maturze, umożliwiających kontynuację nauki w wybranych przez siebie wyższych uczelniach.     

Na pożegnanie absolwentów uczniowie klas trzecich przygotowali drobne upominki i słodką niespodziankę. W zakończeniu apelu zostały przedstawione prezentacje multimedialne poszczególnych klas maturalnych, które po raz ostatni podzieliły się wspomnieniem szkolnych chwil… Uczniowie, z przysłowiową łezką w oku, świadomi, że coś się skończyło, po raz ostatni udali się do swoich klas, w których odebrali świadectwa, pożegnali wychowawców a także dokonali pamiątkowego wpisu  do Kroniki Absolwentów. Była radość… Było wzruszenie... Były też łzy…


Wszystkim tegorocznym absolwentom życzymy powodzenia na maturze,
dostania się na wymarzone studia oraz tego, by przyjaźnie, zawiązane w murach
naszej szkoły, przetrwały próbę czasu i odległości…
Życzymy dużo szczęścia i pomyślności w realizowaniu swoich marzeń i pragnień.

Życząc wszystkim powodzenia, dedykujemy słowa Tadeusza Kościuszki:
„Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samym”

 

Magdalena Ślusarek, Cyprian Łuczak
uczniowie klasy III TŻ -  organizatora akademii