Ciąża i rozwój prenatalny

Post Image

Nie od dziś wiadomo że ciąża to wielkie wyzwanie dla kobiety, ale również dla jej partnera. Dlatego ważne są działania profilaktyczne, które mają za zadanie przygotować młodzież do pełnienia roli odpowiedzialnego rodzica, uchronić kobiety przed niebezpieczeństwami powikłań w przebiegu ciąży oraz zapobiec niektórym chorobom u dziecka.

23 maja dla uczennic z klas III Technikum oraz II Liceum Ogólnokształcącego odbyły się zajęcia profilaktyczne ,,Ciąża i rozwój prenatalny”. Celem spotkania było przede wszystkim kształtowanie prozdrowotnych postaw wychowanków oraz przedstawienie zagadnień dotyczących m.in. rozwoju dziecka od momentu zapłodnienia do porodu, działania czynników teratogennych na dziecko w ciąży (używki, leki, bakterie i wirusy), sposobu odżywiania w ciąży, badań lekarskich, które warto przeprowadzać przed planowaną ciążą, konfliktu serologicznego, skali APGAR itp.  Podczas spotkania uczennice obejrzały projekcję filmu, ukazującą rozwój dziecka od poczęcia do narodzin oraz jak wygląda poród naturalny i cesarskie cięcie. Otrzymały również materiały informacyjne utrwalające poruszane podczas zajęć informacje.

Bez wątpienia zajęcia dotyczące zdrowia w ciąży cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczennice zadawały pytania i z zainteresowaniem oglądały prezentowany materiał. Choć nie planują w najbliższym czasie posiadania potomstwa, odpowiedzialnie podchodzą do kwestii zdrowia oraz świadomego planowania rodziny.

Podsumowaniem zajęć był konkurs profilaktyczny. Pytania zamknięte i otwarte poruszały tematy związane między innymi z Alkoholowym Zespołem Płodowym, kształtowaniem się płodu, dietą ciężarnej oraz jej aktywnością fizyczną.

Laureatami konkursu zostały następujące osoby:

Zwycięzcom gratuluję,
a pozostałym uczestniczkom serdecznie dziękuję za udział w zajęciach

 

oprac. Anna Wójcik