„Wystawę swą widzę ogromną!”

Post Image

 

W dniu 15 stycznia br. młodzież Samorządu Uczniowskiego pod opieką pań: Anny Wójcik i Anny Pieczykolan stworzyła wystawę prezentującą dzieła literackie i malarskie Stanisława Wyspiańskiego. Z okazji 150. rocznicy urodzin wielkiego młodopolskiego twórcy, młodzież chciała pokazać najbardziej znane pozycje z nieocenionego zbioru prac tego artysty - jednego z najwybitniejszych twórców polskich- poety, dramatopisarza, a także malarza, rysownika, grafika, scenografa i reformatora teatru.Ponieważ wyzwaniem było wybranie z tej olbrzymiej spuścizny tego, co ukazuje bogactwo i wielowątkowość jego twórczości, dlatego uczniowieskoncentrowali się na tym, co najbardziej efektowne. W ich zamierzeniu wystawa miała pokazać Wyspiańskiego jako artystę „ogromnego"- zajmującego się nie tylko literaturą, ale również malarstwem i grafiką.

A. Pieczykolan, A. Wójcik