Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga!

Post Image

 

O przypadkach stosowania dopalaczy – substancji psychoaktywnych, działających jak narkotyki – słyszy się w mediach niemal codziennie. Każde doświadczenie z narkotykami czy dopalaczami ma wpływ na człowieka, a często decyduje o jego dalszym życiu – funkcjonowaniu fizycznym czy społecznym. Dlatego tak ważne jest, aby na każdym kroku przypominać o zagrożeniach wynikających z podejmowania zachowańryzykowanych, a przede wszystkim o szkodliwym wpływie narkotyków i dopalaczy na człowieka.

W czytelni szkolnej zawisła wystawa poświęcona temu zjawisku. Uczniowie mogą zapoznać się między innymi z informacjami dotyczącymi podziału substancji psychoaktywnych, zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”, w tym konsekwencji zdrowotnych, prawny i społecznych uzależnienia się od tych substancjioraz historiami osób uzależnionych.

Pamiętaj - używanie narkotyków i dopalaczy zawsze jest ryzykiem!

Oprac. Anna Wójcik