Zakochaj się w gminie Stryków!

Post Image

 

Dnia 31 maja 2019 r. w ZS Nr 1 w Bratoszewicach odbył się szkolny konkurs „Moja mała Ojczyzna – Zakochaj się w gminie Stryków”. Tegoroczna edycja dotyczyła historii Strykowa w latach 1815-1918. Celami konkursu było rozwijanie wiedzy z zakresu historii regionu, pogłębianie nauki historycznej z XIX w. i  I wojny światowej, zwiększenie wrażliwości młodzieży na problemy lokalnej społeczności poznanie własnego regionu w kontekście dziedzictwa narodowego Polski oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Konkurs odbył się w formie multimedialnego quizu online. Nagrodzono następujące osoby:

I miejsce - Julia Stępniak kl. I TLŻ
II miejsce - Zuzanna Rydlewska kl. I TLŻ
III miejsce – Agata Pawłowicz kl. II LO, Patrycja Roszlak kl. I TLŻ

Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Agata Pietrzak