BEZPŁATNIE KURSY

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych  (KKZ):

Kursy są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, której program uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.


PO UKOŃCZENIU KKZ otrzymuje się zaświadczenie o ukończeniu kursu, zaś po zdaniu egzaminu- świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.


Termin rekrutacji do 30 września 2019 r.


W celu zgłoszenia na kurs proszę wypełnić formularz zgłoszenia, podpisać skan  i przesłać na adres szkoły zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl lub fax 42 719-66-77.

Formularz zgłoszenia na kurs (deklaracja uczestnictwa)

Wniosek na kurs kwalifikacyjny (składany po zakwalifikowaniu na kurs)

Przewidywany termin rozpoczęcia kursu styczeń 2020 r.