Stypendium Burmistrza Strykowa

Post Image

 

Cyprian Łuczak, uczeń klasy IV Technikum Rolniczego, dnia 27 września w Urzędzie Miejskim w Strykowie, z rąk Pana Burmistrza Witolda Kosmowskiego otrzymał Stypendium Burmistrza Strykowa. Stypendium edukacyjne przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od września do czerwca) w formie świadczenia pieniężnego. Aby uczeń mógł je otrzymać musi między innymi wyniku klasyfikacji rocznejuzyskać średnią ocen w wysokości co najmniej5,0.z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!

Oprac. Anna Wójcik