Katyń, Starobielsk, Ostaszków, Twer…

Post Image

 

Dnia 16 września 2019 r. w Szkole Podstawowej im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach odbyła się uroczystość upamiętniającą ofiary zbrodni radzieckich.

Dęby Pamięci to dęby upamiętniającą konkretną osobę, która została zamordowana na rozkaz Stalina przez NKWD. Mordu dokonano na 21 857 polskich obywatelach – jeńcach wojennych: oficerach Wojska Polskiego, oficerach i podoficerach KOP, Policji Państwowej, Straży Granicznej i Więziennej.

Dęby posadzone w Bratoszewicach z inicjatywy p. Krystyny Skalskiej oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Bratoszewic upamiętniają: Feliksa Jakubowskiego i Stanisława Piotrowskiego- ofiary mordu katyńskiego.

Po uroczystym apelu zaproszeni goście wraz z młodzieżą szkół udali się, aby zapalić znicze i złożyć wiązanki pod posadzonymi dębami pamięci.

opracowała M.Mackiewicz