Światełko pamięci

Post Image

 

W dniu 31 października 2019 r. Koło Wolontariatu wraz z panem profesorem Pożarlikiem postanowiło zadbać o stare i zaniedbane groby na cmentarzu w Bratoszewicach. Młodzież oczyscila i zapaliła symboliczne światełko pamięci na każdym z nich. Dzięki zaangażowaniu wszystkich klas naszej szkoły, zebraliśmy dziesiątki zniczy, które będą przypominać przechodniom stare łacińskie przysłowie:

"Non omnis moriar" - "Nie wszystek umrę "...

Za udział w akcji serdecznie dziękujemy i zapraszamy do wspierania działań wolontariatu.

Opiekun Koła Wolontariatu