Dziadkowie i wnukowie wspólnotą porozumienia

Post Image

 

Promowanie wartości małżeńskich i rodzinnych, podnoszenie świadomości i wiedzy prawnej dotyczącej małżeństwa i rodziny jest bardzo ważnym aspektem, które ma na celu kształtowanie postaw dobrego i refleksyjnego małżonka i rodzica. Olimpiada Wiedzy o Rodzinie, w której corocznie bierze udział nasza szkoła, był okazją do pogłębienia wiedzy uczniów w zakresie życia małżeńsko- rodzinnego, dostrzegania problemów oraz proponowania sposobów ich rozwiązania i formułowania samodzielnie wniosków.

Dnia 28 lutego, dwuosobowy zespół z Naszej Szkoły – Aleksandra Goszczyńska i Jakub Królikowski z klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych - wzięli udział w II etapie (wojewódzkim) Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. Jest to szczególne wyróżnienie, ponieważ tylko 10 osób (5 zespołów) z ponad 600 biorących udział w województwie Łódzkim się do niego zakwalifikowało.

Etap Wojewódzki (regionalny) odbył się w Technikum nr 3 w Łodzi. W komisji zasiadali m.in. pani Teresa Lichota z Łódzkiego Kuratorium Oświaty, ks. dr Marcin Wojtasik – przewodniczący Wydziału Katechetycznego Łódzkiej Kurii Metropolitarnej oraz pan Paweł Pietrala– przewodniczący etapu wojewódzkiego OWOR.

Zadaniem uczestników było wykonanie prezentacji multimedialnej lub filmu na jeden z 15 podanych przez organizatorów tematów, związanych z motywem przewodnim Olimpiady "Rodzina – tu wszystko się zaczyna". Ola i Kuba przygotowali prezentację multimedialną na temat: ,"Dziadkowie i wnuki wspólnotą porozumienia”. Zaprezentowali w niej, bazując na własnych doświadczeniach, jak ważna jest więź łączącą dziadków z wnukami oraz wzajemna wymiana zdarzeń życiowych.

Po zaprezentowaniu się wszystkich 5 zespołów uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Łódzkie Kuratorium Oświaty i Łódzką Kurię Metropolitarną.

Tylko jeden z zespołów biorących udział w II Etapie - Wojewódzkim ma szansę zakwalifikowania się do III Etapu - Ogólnopolskiego. O tym, czy dany zespół zostanie zakwalifikowany zadecyduje Komitet Główny.

opracowała Anna Wójcik