,,[...] strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia [...]”

Post Image

 

„[...] służyć wiernie Narodowi,
chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,
strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia [...]”

fragment Roty Ślubowania
Art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji
(Dz.U. 1990 Nr 30, poz. 179 z późn. zm.)

Jednym z najważniejszych zadań Policji jest służba społeczeństwu, która wymaga wielkiej odwagi, nienagannej etyki i gotowości do ochrony bezpieczeństwa obywateli nawet za cenę własnego życia. Uczniowie z naszej szkoły, chcąc wesprzeć rodziny poległych na służbie funkcjonariuszy, podejmują się organizacji akcji, mających na celu zebranie funduszy na Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach.

Fundacja powołana została 21 lipca 1997 roku podczas obchodów Święta Policji, przez Komendanta Głównego Policji nadinspektora Marka Papałę; zarejestrowanie Fundacji nastąpiło w dniu 13 listopada 1997r. w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy. Celem statutowym działalności Fundacji jest pomoc rodzinom osieroconym przez policjantów poległych na służbie. Zgromadzone środki przeznaczane są m.in. na: zapomogi finansowe i rzeczowe, stypendia naukowe, dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji czy organizację wspólnych wyjazdów wakacyjnych dla dzieci.

W związku z prowadzonymi zbiórkami, dnia 5 marca, na zaproszenie pana Andrzeja Pożarlika, przyjechała do naszej szkoły pani Wioletta Skowro z Fundacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Serdecznie podziękowała młodzieży za zaangażowanie i ofiarność oraz przedstawiła informacje o działalności Fundacji, zwłaszcza na terenie województwa łódzkiego, gdzie podopiecznymi jest 27 rodzin w tym siedmioro dzieci. Zaprezentowany został również film o fundacji, który zmontowała pani Magdalena Wersta- wdowa po policjancie zastrzelonym na służbie w Sieradzu. Pani Wioletta przekazała szkole album ,,Misja Serc” (który został przygotowany na 20- lecie fundacji), w którym przedstawione zostały m.in. historie podopiecznych.

Po spotkaniu na sali gimnastycznej uczniowie z klas mundurowych udali się z paniami z policji na spotkanie, podczas którego zostały szczegółowo przybliżone historie policjantów poległych na służbie. Ponadto ogłoszony został konkurs, który Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zorganizował specjalnie dla uczniów naszej szkoły w podziękowaniu za zbiórkę pieniędzy. Uczniowie będą mogli, na specjalnie przygotowanym torze do jazdy samochodem oraz podczas testu wiedzy o przepisach ruchu drogowego, rywalizować o nagrodę główną, mianowicie 5 godzin nauki jazdy doszkalającej w ośrodku w Sieradzu. Podczas szkolenia zwycięzca konkursu pozna umiejętności, które są elementarne w ekstremalnych warunkach jazdy. Termin konkursu zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Pod koniec roku szkolnego pieniądze ze wszystkich zbiórek zostaną przekazane na konto fundacji.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym podczas prowadzonych zbiórek!

opracowała Anna Wójcik