Komunikat z dnia 23.10.2020r.

Post Image


Nowe zasady funkcjonowania szkół wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Szkoły ponadpodstawowe w całości przechodzą na zdalne nauczanie.

Od dnia 26 października w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach obowiązywać będzie nowy plan zajęć „zdalne nauczanie”. Plan lekcji „zdalne nauczanie” znajduje się na szkolnej stronie internetowej, na dysku zdalne nauczanie.

Zajęcia praktyczne odbywają się w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).

 

Magdalena Mackiewicz
dyrektor szkoły