Komunikat z dnia 6.11.2020 r.

Post Image


Nowe zasady funkcjonowania szkół wejdą w życie od soboty, 7 listopada i będą obowiązywały do niedzieli, 29 listopada br.

Od dnia 7 listopada w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach przedłużeniu ulega zawieszenie zajęć stacjonarnych z wyjątkiem zajęć praktycznych oraz konsultacji z przedmiotów maturalnych dla klas IV technikum

Dla uczniów klas IV technikum w związku z przystępowaniem ich do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r., zorganizowane będą w szkole zgodnie z planem zajęcia praktyczne, obecność uczniów jest obowiązkowa.

Zajęcia praktyczne dla uczniów klasy IVŻ odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 9.00- 13.00.
Zajęcia praktyczne dla klasy IV L odbywać się będą w środy w godzinach 11.30- 14.30.
Zajęcia praktyczne dla klasy IV M odbywać się będą w środy w godzinach 11.30- 15.00.

Dla uczniów wszystkich klas IV technikum, zorganizowane będą w szkole konsultacje z nauczycielami prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów maturalnych.

Konsultacje z języka polskiego odbywać się będą we wtorki na 3, 4 i 5 godzinie lekcyjnej,
z języka angielskiego/ języka rosyjskiego we wtorki na 6 i 7 godzinie lekcyjnej,
z matematyki w środy 3 i 4 godzinie lekcyjnej.

Uczniowie klas maturalnych mają obowiązek potwierdzić (poprzez pocztę służbową)u nauczyciela prowadzącego konsultacje dzień wcześniej do godziny 13.00, chęć udziału w konsultacjach (odpowiednio j. polski i j. obcy do poniedziałku do godz.13.00, matematyka do wtorku do godz.13.00).

W dniach zajęć praktycznych i konsultacji lekcje będą umieszczane na zdalnym dysku.

Magdalena Mackiewicz
dyrektor szkoły