Regulamin konkursu „Promocja zdrowego stylu życia w trzeźwości i abstynencji”

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich  w Bratoszewicach. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przebieg konkursu jest pedagog Zespołu Szkół Nr 1 p. Lasak Elwira.

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół Nr 1.

Celem Konkursu jest :

wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie pracy indywidualnej

  • zainspirowanie kreatywności uczniów w procesie zdobywania różnorodnych umiejętności życiowych;
  • zaangażowanie uczniów do działań profilaktycznych;
  • uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z uzależnieniami;

Terminy i warunki:

1.W Konkursie uczestniczą uczniowie, którzy reprezentują daną klasę.
Uczestnicy konkursu przygotowują prezentację multimedialną, w którym poprzez ciekawe informacje bądź interesujący przekaz będą promować zdrowy styl życia bez używek, alkoholu oraz środków psychoaktywnych. Prezentacje może wykonać dowolna ilość uczniów, którzy nie brali w tym roku szkolnym udziału w żadnym konkursie. Prezentacje wykonane przez osoby, które już brały w tym roku szkolnym udział w konkursach nie będą brane pod uwagę.

2.Podpisaną prezentację multimedialną  należy dostarczyć najpóźniej do dnia 11 grudnia 2020 roku przesłać na e-mail: pedagog@zs1bratoszewice.pl . Po wyznaczonym terminie prezentacje nie będą uwzględniane.

3. Obejrzenie prezentacji poszczególnych klas przez jury szkolne odbędzie się w dniach od 11 do 15 grudnia 2020 roku i wyłoni finalistów.
Konkurs zalicza się do „Super Klasy”.

Kryteria oceny wykonanych prezentacji multimedialnych:

  • pomysłowość i kreatywność;
  • zgodność tematyki  z charakterem konkursu;
  • treści przekazywane w prezentacji;
  • estetyka i staranność wykonanej prezentacji.