Komunikat z dnia 7.12.2020 r.

Post Image


W związku z rozporządzeniem określającym nowy termin ferii zimowych ( 4-17 stycznia 2021)  zaistniała konieczność zmiany kalendarza roku szkolnego w naszej szkole w zakresie podziału roku  szkolnego na półrocza.
I półrocze: od 1 września 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
II półrocze od 1 lutego  do  25 czerwca 2021 r.

Równocześnie zmianie ulegają terminy:
wystawienia ocen za I półrocze - do 29 stycznia 2021 r.,
zebrania z rodzicami podsumowujące I półrocze- 2 lutego 2021r.

Na wniosek młodzieży zmianie uległy godziny rozpoczęcia stacjonarnych zajęć praktycznych. Nowy plan zajęć znajduje się na dysku do zdalnej nauki.

 

Magdalena Mackiewicz
dyrektor szkoły