Telefon zaufania

Post Image


Zespół Szkół Nr1 w Bratoszewicach informuje, iż z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka, w odpowiedzi na potrzeby młodzieży, został uruchomiony

całodobowy Telefon Zaufania  800 12 12 12

oraz dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony na stronie

https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-i-czat-internetowy/

Oba kanały komunikacji udzielają młodym osobom w kryzysie wsparcia i pomocy psychologicznej.
Przypominamy, ze Siedziba Biura Rzecznika Praw Dziecka mieści się pod adresem:
ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa

Magdalena Mackiewicz
dyrektor szkoły