Rzeźby ze "śmieci"

Post Image


Uczniowie klas I Technikum po gimnazjum kształcących w zawodzie Mechatronik, Agrotronik i Logistyk na lekcję WOK’u wykonali rzeźby z materiałów pochodzących z recyklingu.

 Co to jest rzeźba recyklingowa? Rzeźba recyklingowa jest to:

Jak widać na załączonych zdjęciach, ze ,,śmieci” można zrobić niesamowite rzeczy!

Oprac. Anna Wójcik