Stypendia z Arvato

Post Image


W ramach zawartego w dniu 17 kwietnia 2019 r. porozumienia o współpracy  firma Arvato Supply Chain Solutions Polska Spółka z o.o z siedzibą w Warszawie, objęła patronatem oddziały kształcące w zawodzie technik logistyk.

Celem porozumienia jest podniesienie, jakości kształcenia zawodowego, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do pojęcia zatrudnienia.

Firma Arvato organizuje i przeprowadza szereg działań na rzecz szkoły m.in. praktyki zawodowe, wycieczki zawodowe, szkolenia.
W ramach współpracy firma przyznała stypendia dla najlepszych uczniów kształcących w zawodzie technik logistyk oraz technik mechatronik. W związku z decyzją Komisji w roku szkolnym 2019/2020 stypendium zostało przyznane:

- Julii Stępniak uczennicy klasy II Technikum logistycznego; średnia z przedmiotów zawodowych za I półrocze 5,00; frekwencja 92%, Julia wzorowo wypełnia obowiązki szkolne angażuje się w dodatkowe działania, które rozwija z pasja i zainteresowaniem m.in. Szkolna Internetowa Gra Giełdowa;

- Adamowi  Trojanowi uczniowi klasy II Technikum logistycznego; średnia z przedmiotów zawodowych za I półrocze 5,00; frekwencja 99%, Adam wzorowo wypełnia obowiązki szkolne,  angażuje się chętnie w dodatkowe działania i aktywnie w nich uczestniczy;

- Piotrowi Koszlin uczniowi klasy II Technikum mechatronicznego średnia z przedmiotów zawodowych za I półrocze 4,89; frekwencja 96%, Piotr bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych znajdując czas na dodatkowe działania m.in. w Zespole Folklorystycznym Mąkolice”.  

Uczniowie wykazali się ponadprzeciętnymi wynikami nauczania, bardzo wysoką frekwencją oraz zaangażowaniem w podejmowane działania.  

Uroczyste wręczenie stypendiów miało miejsce w dniu 4 lutego br. w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach, w uroczystości wzięli udział z ramienia Urzędu Miejskiego w Strykowie Burmistrz Witold Kosmowski natomiast ze strony  Arvato Supply Chain Solutions Polska Sp. z o.o: Anna Trzcińska – Zastępca Dyrektora Operacyjnego, Robert Bartnik – Kierownik Centrum Dystrybucyjnego oraz Aldona Krzyczmonik - Koordynator Employer Branding.

Gratulujemy sukcesów

Opracowała: Elżbieta Czesny