Konkurs RODO

Post Image


18 lutego uczniowie ZS Nr 1 w Bratoszewicach wzięli udział w szkolnym konkursie z zakresu znajomości przepisów RODO. Reprezentanci wszystkich klas rozwiązywali test wyboru składający się z 21 pytań dotyczących ochronych danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania, roli jaką pełni administator danych w instytucjach takich jak np. szkoła, a także sytuacji trudnych związanych z ochroną naszych danych w życiu codziennym. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czasie najbliższego apelu.

A. Tomes