Wycieczka zawodowa logistyczna - cenne źródło wiedzy praktycznej

Post Image


W dniu 27 lutego 2020 roku uczniowie klas: I i II technikum logistycznego uczestniczyli w wycieczce zawodowej do firmy AZYMUT w Strykowie. Wycieczka obejmowała szeroki wachlarz wiedzy z przedmiotów zawodowych logistycznych, była ciekawą formą nauki pozalekcyjnej, źródłem obserwacji i doświadczeń. Przyszli logistycy poznali funkcjonowanie nowoczesnego magazynu o powierzchni 2500 m2, procesy magazynowe, takie jak: przyjmowanie, składowanie, kompletowanie, wydawanie. Tematy teoretyczne dotyczące kompletacji, przepływu towarów, inwentaryzacji, systemów działania urządzeń magazynowych, analizy ABC zamieniły się część praktyczną, niezbędną dla kształcenia zawodowego. Wszystkie informacje pozyskane zostały od doświadczonego pracownika, który bardzo ciekawie opowiadał o nowoczesnych rozwiązaniach logistycznych wykorzystywanych w gospodarce magazynowej w firmie AZYMUT. Na koniec wycieczki uczniowie oraz nauczyciele otrzymali prezenty, w których znajdowała się między innymi książka pt. „Kompendium wiedzy o logistyce”  Wydawnictwa PWN, a Pan Dyrektor Firmy zaprosił uczniów naszej szkoły do współpracy. Młodzież jest bardzo zadowolona z wycieczki i jak widać przedmiotowe wyjazdy okazują się cennym źródłem wiedzy praktycznej dla naszych uczniów, poszerzając tym samym wiedzę zdobytą na zajęciach z przedmiotu logistycznych. Teoria zastosowana w praktyce okazała się niezwykle interesująca.Organizatorem wycieczki była Ewa Chudy – nauczyciel przedmiotów logistycznych i ekonomii.

Ewa Chudy