Vivat 3 maja!

"Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie!". Tymi słowami rozpoczyna się pieśń nawiązująca do wydarzeń sprzed 229 lat.

Czym jest Święto Narodowe Trzeciego Maja?

Odpowiada Piotr Walak z klasy I TL