Konsultacje dla uczniów

Post Image


Zapraszamy wszystkich uczniów na konsultacje do szkoły od 1 czerwca. Konsultacje prowadzone w szkole nie są lekcjami. W tym czasie nauczyciele prowadzą również zdalne nauczanie, jednak ze względu na obowiązek konsultacji lekcje online będą prowadzone w niewielkim wymiarze.

Każdy z uczniów zobowiązany jest do stosowania wytycznych i procedur obowiązujących w Szkole. Przed konsultacjami uczniowie powinni skontaktować się z nauczycielami prowadzącymi.

Konsultacje dla klasy 1 pAŻ

Konsultacje dla klasy 1 pL

Konsultacje dla klasy 1 AM

Konsultacje dla klasy 1 L

Konsultacje dla klasy 1 Ż

Konsultacje dla klasy 2 AM

Konsultacje dla klasy 2 LŻ

Konsultacje dla klasy 3 LM

Konsultacje dla klasy 3 Ż

Konsultacje pedagoga szkolnego:

Wtorek          8.55 -  9.40  klasa 1 pŻ;
Środa           11.40 -12.25  klasa 2Ż;
Środa           13.40 -14.25  klasa 1 pL;
Czwartek       8.00 -  8.45  klasy 1Ż, i 1 AM ;
Piątek            8.00 -  8.45 klasa 2Ż .

Konsultacje z religii mariawickiej:

środa na 1 lub 7godzinie

Zapraszamy do biblioteki szkolnej w dniach:

Poniedziałek  9.00 – 14.25
Piątek             8.00 -  11.30

                                                                                                      Magdalena Mackiewicz
dyrektor szkoły