Nasi Najlepsi!

Post Image


Julia Stępniak, Adam Trojan, Zuzanna Rydlewska, Patrycja Roszlak i Sylwia Laskowska to uczniowie klasy II Technikum Logistycznego, którzy otrzymali Nagrodę Burmistrza Strykowa. Przyznawana jest uczniom którzy uzyskali w danym roku szkolnym w wyniku klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Żaneta Wojciechowska