Informacja dla uczniów klas III i klasy II TA

Post Image


Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2020/2021 dla klas III odbędą się w okresie od 7 września do 2 października 2020 r.


Uczniowie przed rozpoczęciem praktyk zobowiązani są do:

E. Czesny