Witaj nowy roku szkolny 2020/2021 !

Post Image


W dniu 1 września 2020r. uczniowie naszego Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach po kilkumiesięcznej przerwie  spowodowanej epidemią koronawirusa, oficjalnie rozpoczęli nowy rok szkolny. W  apelu na sali gimnastycznej wzięli udział  uczniowie klas pierwszych, których powitała Pani Dyrektor Magdalena Mackiewicz oraz wychowawcy i uczniowie klas starszych. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie uczniom nagród i dyplomów, przyznanych za wyniki w nauce oraz inne osiągnięcia za zeszły rok szkolny. Uroczystość uświetniła krótka część artystyczna przygotowana przez uczniów kl.IV TLM, a oprawę plastyczną  wykonała kl.IV TŻ.

Pani Dyrektor Magdalena Mackiewicz skierowała ważne dla młodych ludzi słowa, które które dotyczyły  przyjęcia nowych uczniów do społeczności szkolnej, ale również zapewnienia o przestrzeganych na terenie szkoły zasad bezpieczeństwa w związku z panującą w kraju pandemią COVID-19 oraz przekazała uczniom życzenia zdrowia, wytrwałości i spełnienia założonych celów w nadchodzącym roku szkolnym.

E.Wiśniewska-Lenart