ZAJĘCIA PRAKTYCZNE KKZ – zajęcia stacjonarne

Grupa

Pierwsze zajęcia stacjonarne w szkole

kolejne zajęcia stacjonarne zgodnie
z harmonogramem

Grupa 2 Prowadzenie produkcji rolniczej

27.02.2021
godz. 8.00

13.03.2021
27.03.2021

Grupa 1 Prowadzenie produkcji rolniczej

06.03.2021
godz. 8.00

20.03.2021
10.04.2021

Grupa 1 i Grupa 2 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

06.03.2021
godz. 8.00

13.03.2021
20.03.2021