"Szanuj zdrowie – NIE dla uzależnień”

Post Image

 

14 grudnia w ramach realizacji szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego i Szkoły Promującej Zdrowia odbył się w naszej szkole konkurs poświęcony profilaktyce uzależnień. Jego celem było propagowanie wśród młodzieży pozytywnych zachowań w aspekcie życia bez uzależnień oraz wpłynięcie na jej świadomość zagrożeń wynikających z zażywania środków odurzających i dopalaczy, alkoholu oraz nikotyny.

Konkurs składał się z dwóch części, w których klasy miały za zadanie przygotować plakat profilaktyczny nawiązujący do treści konkursu oraz przystąpić do testu wiedzy na temat uzależnień (brało w nim udział po dwóch delegatów z każdej klasy). Prace oceniane były pod kątem wartości merytorycznej, profilaktycznego przekazu treści, oryginalności, pomysłowości a także estetyki wykonania.

Laureatami konkursu zostały następujące klasy:
I miejsce : klasa IV LŻ, klasa III pAŻ
II miejsce: klasa III AM, klasa III L
III miejsce: klasa I LO
Wyróżnienie za najlepszy plakat – klasa III TŻ

W ramach konkursu została również zorganizowana wystawa profilaktyczna, na której zostały zaprezentowane konkursowe prace uczniowskie jak również informacje dotyczące uzależnień wraz ze zdjęciami przedstawiającymi zmiany, jakie zachodzą w ciele u osób uzależnionych od narkotyków, dopalaczy, alkoholu oraz nikotyny.

Anna Wójcik