Rozstrzygnięcie konkursu „SegregAKCJA”

Post Image


Konkurs polegał na przygotowaniu pracy przestrzennej z surowców wtórnych, która miała na celu rozwijanie zachowań i postaw proekologicznych, rozwijanie kreatywności i twórczego podejścia do tematu, promowanie współzawodnictwa i współpracy w szczytnym celu, rozwijanie uzdolnień uczniów oraz ukazanie twórczości artystycznej jako źródła osobistej satysfakcji.

Jury podczas oceniania brało pod uwagę pomysłowość i kreatywność, estetykę i staranność oraz użyteczność pracy.

Jury przyznało:
I miejsce: Martyna Kolarska i Marta Goszczyńska z klasy II pAŻ
II miejsce: Julia Ulatowska, Damian Szuplewski i Adrian Dziewiór z klasy II pTL
III miejsce: Marika Karcz z klasy I IŻ

Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie oraz bardzo serdecznie gratulujemy!
Nagrody zostaną przyznane po powrocie uczniów do szkoły.

oprac. Emilia Opulska