Wspieramy kompetencje przyszłości i działania społeczne

Post Image

 

Nasza szkoła dołączyła do 20 procent uczniów placówek ponadpodstawowych, korzystających ze wsparcia nauczycieli rozwijających ich kompetencje przyszłości. Zaangażowanie to doceniają organizatorzy Rankingu Szkół „Zwolnieni z Teorii”, ogłoszonego podczas Wielkiego Finału, który zgromadził w Warszawie prawie trzy tysiące osób. Warto nadmienić, iż ranking ten powstaje w oparciu o zaangażowanie uczniów w przedsięwzięcia kształtujące kompetencje przyszłości 4K: krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja i kooperacja. W tym roku objął on aż 371 szkół z całej Polski; w czołówce znalazły się szkoły z Bartoszyc i Warszawy, my uplasowaliśmy się na 20 miejscu w województwie łódzkim.

Rok szkolny 2021/22 obfitował w wiele wyzwań dla polskich szkół. Uczniowie i nauczyciele przez cały ten czas mierzyli się z trudnościami nauki zdalnej, a gdy tylko ogłoszono koniec lockdownu, rozpoczęła się wojna w Ukrainie. Pomimo wyzwań setki szkół w Polsce stale zmienia i dostosowuje nauczanie do realiów XXI wieku. Takie działanie docenia Ranking Szkół „Zwolnieni z Teorii”, który powstaje na podstawie wyników uczniów biorących udział w olimpiadzie, w której młodzież organizuje prawdziwe projekty społeczne zmieniające ich społeczności na lepsze. Wsparcie uczniów w ich własnych małych startupach społecznych to dla nauczycieli nietrywialne wyzwanie.

Młodzież naszego Technikum podejmując tematy, które z ich punktu widzenia są bardzo istotne, dotarła do odbiorców klas VIII szkoły podstawowej, aby zachęcić ich do podjęcia działań na rzecz innych ludzi. Uczennice IV klasy logistycznej przygotowały wywiady z ciekawymi osobami naszej gminy i podzieliły się nagraniem, aby aktywizować młode pokolenie w życie społeczne.

Fundacja "Zwolnieni z Teorii", co roku opracowuje Ranking, aby uhonorować zasługi szkół, które zauważają wartość w pozyskiwaniu praktycznych umiejętności obok wiedzy z podręczników. Wyniki Rankingu są dostępne na stronie www.ranking.zwolnienizteorii.pl.         

Wywiad przeprowadzony przez uczennice naszego Technikum z działaczami gminy Stryków   Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=MkjWZfrcYV0

                                                                                               Anna Kubicka